Kolovoz 2022

klavir, klavirski duo i korepeticija

violina, komorna glazba i orkestar

violoncello, komorna glazba i orkestar

kontrabas i viola da gamba

gitara i komorna glazba

flauta

klarinet, saksofon i puhači orkestar
opera

pjevanje

zbor

elektronska glazbena interpretacija za instrumentaliste i skladatelje

kompozicija

umjetničko vodstvo